TESKOMB BİRİM ŞEMASI


Genel Başkan

 1. Başkanlık Divanı

 2. Genel Müdür

  1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

  2. Özel Kalem Müdürlüğü

  3. Mevzuat Uygulama ve Geliştirme Müdürlüğü

  4. Ar-Ge ve İzleme Değerlendirme Müdürlüğü

  5. Bankacılık Kredi ve Planlama Müdürlüğü

  6. İdari İşler Müdürlüğü

  7. Mali İşler Müdürlüğü