Yetkili Giriş

TESKOMB WEB MAİL GİRİŞ

 


TOKBYS kullanıcı talep formu
 

TOKBYS GİRİŞ
 

TESKOMB

TESKOMB 
KREDİ - KEFALET
 SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;

Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir. 
Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir. 
Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.
 
Ortaklık şartları
Esnaf ve sanatkar olmak,
Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
 
Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;
Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler. 
Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır. 
Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 
Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder, 
Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir. 
İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır. 
İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.
 

 

Kredi Başvurusu ve Sonuçlandırılması İçin
 Takip Edilen İşleyiş Şeması

TESKOMB Hizmet Binasını Tanıyalım
ESGİMTAŞ
 

TESKOMB Vizyon

 


KVKK Aydınlatma Metni (.docx)    KVKK Kapsaminda Basvuru Formu

T E S K O M B
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
ADRES : Cinnah caddesi no: 5  Kavaklıdere - Çankaya - ANKARA  PK : 06680
Telefon : 312 468 6081  /  468 5387 - 91          Faks : 312 468 6085
Mail adresi