Yetkili Giriş

TESKOMB WEB MAİL GİRİŞ

 


TOKBYS kullanıcı talep formu
 

TOKBYS GİRİŞ
 

KREDİLER
İşletme Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 1-5 yıl

Taşıt Alım Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Kredinin Kullandırılışı : 

Belirtilen bir hatta yada bölgede servis aracı, nakliye, taşımacılık v.b. Konularda faaliyet gösteren şoför esnaflarının gerek herhangi bir kurum önderliğinde yürütülen projeler kapsamında gerekse bir projeye bağlı olmaksızın münferit olarak otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, çekici, otomobil v.b. ticari taşıt ile plaka/hat alımına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullandırılacak bir kredi olup,

- Sıfır km ticari araç alımlarında, azami aracın KDV dahil fatura bedeli,

- 2. el ticari araç alımlarında ise kasko bedelinin azami % 70’i kredilendirilecektir.

(2. el ticari araç alı mlarında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları değer listesinde ( http://www.gib.gov.tr) belirtilen tutarın azami %70’i dikkate alınacaktır.)

mlarında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları değer listesinde ( http://www.gib.gov.tr ) belirtilen tutarın azami %70’i dikkate alınacaktır.)

- Ticari taşıt (0 km veya 2. el) alımları için maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi kapsamında belirtilen koşullar çerçevesinde azami 60 ay vade sınırlamasının yanı sıra;

- Aracın yaşı + kredi kullandırım vadesi 10 yılı geçmeyecektir.

- Aracın yaşının belirlenmesine yönelik hesaplamada, aracın modeli ve cari yıl dikkate alınacaktır. Örneğin ; 2006 model bir aracın 2010 yılında kredilendirilmesi halinde aracın yaşı 5 olarak tespit edilecektir.

- Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.
Limit  Vade  Faiz Oranı
500.000 TL 84 Ay

Esnaf ve Sanatkarların İşyeri Alımına Yönelik Kredilendirilmesi
Krediden Yararlanabilecekler :
Kredinin Kullandırılışı : 

Esnaf ve sanatkarların daha uygun, modern ve organize koşullarda faaliyet göstermeleri amacıyla veya imar planı değişikliği gibi sebeplerle belediye, özel idare kurumları ve benzeri sivil toplum örgütlerinin önderliğinde yürütülen çalışmalarla/projelerle esnaf ve sanatkarların toplu işyeri veya münferit alımına yönelik olarak Kooperatiflerimiz kefaletiyle (kefalet veremeyen kooperatiflerin bulunduğu yerlerde doğrudan) kullandırılacak bir kredi olup,

- İş yerinin satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra işyerini satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

- Kredinin üst limiti kredi talep edenin kredi değ erliliği ile ipotek alınacak taşınmazın ekspertiz değeri dikkate alınarak belirlenecektir.

- Tahsis edilecek kredi üst limiti, satı n alınan / alınacak işyerinin ekspertiz değerinin %75’ini geçmeyecektir.

- Kredi kullandırımlarında maksimum 120 ay vade uygulanacaktır.

Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.
Limit  Vade  Faiz Oranı
500.000 TL 120 Ay

Esnaf ve Sanatkarların Son Teknoloji Makine/Ekipman ve Demirbaş Alımları ile İşyeri Modernizasyonuna Yönelik Kredilendirilmesi
Krediden Yararlanabilecekler :
Kredinin Kullandırılışı : 

Esnaf ve sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları son teknoloji yeni makine/ekipman ve demirbaş alımları ve işyeri modernizasyonuna yönelik Kooperatiflerimiz kefaletiyle (kefalet veremeyen kooperatiflerin bulunduğu yerlerde doğrudan) kullandırılacak bir kredi olup,

-Makine ekipman ve demirbaşların satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra makine ekipman ve demirbaşları satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

-Kredinin üst limiti kredi talep edenin kredi değerliliği ile satın alınacak makine/ekipman ve demirbaşın fatura bedelini geçmeyecektir.

- Kredi kullandırımlarında maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.
Limit  Vade  Faiz Oranı
500.000 TL 60 Ay

Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 12-24 ay

Tesis Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina, araç ve gereç alımları için kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 2-4 yıl

İstihdamı Destekleme Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Esnaf ve Sanatkarların mal ve hizmet üretimini artırmaları ve özellikle yeni istihdam olanağı yaratmaları suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için işyerlerinde kullanacakları yeni makina, araç-gereçlerin temini amacıyla kullandırılır. Ancak kullanılabilirliği teknik elemanlarımızca belirlenen eski model makine, araç ve gereçlerin satın alınması için de kullandırılabilir.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 1 yıl ödemesiz, 3 yıl

Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
naf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
İmalat sektörü içinde faaliyet sürdüren direkt veya dolaylı olarak ihracata çalışan sanatkarlarımızın ihraç ettiği yada edeceği malın üretimi için ihtiyaç duyacağı ve teknoloji içeren makina teçhizat alımını teminen tesis kredisi şeklinde otorize olarak kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti ve sigorta.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 1.yılı faiz ve anapara ödemesiz 4 yıl

İskonto Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Kısa süreli işletme giderlerinin finansmanı amacıyla; emre muharrer senetlerin iskontosu şeklinde kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 1-9 ay

Şoför Taşıt Edindirme Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Esnaf odasına kayıtlı şoför esnafı yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Kredi yeni model kulanılmamış taşıt alınması için tahsis edilir. Ancak, cari yıla göre otomobil, kamyonet ve minibüslerde 3, kamyon ve otobüslerde ise 5 yaşına kadar taşıt alımlarında da kredi kullandırılabilir.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, rehin, Bankamız lehine kasko sigortası.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 1-4 yıl

Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Geçimini şoförlük veya nakliyecilikle sağlayan ve ticari amaçla kullanmak üzere tek taşıta sahip olan şoför ve nakliyeciler yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Taşıtların bakım-onarımı ile lastik veya yedek parça alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskonto veya işletme kredisi şeklinde kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL İşletme Kredilerinde: 1-4 yıl
İskonto Kredilerinde: 1-9 ay

Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler :
Okul ve Personel Servis araçları ile şehiriçi yük taşımacılığında kullanılan kamyonetlerin 10 yıl ve daha eski modellerinin yenilenmesini teminen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan şoför esnafı yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı : 
Kredi 10 yıl ve daha eski model servis araçları ile kamyonetlerin yenilenmesi amacıyla, fatura karşılığı satıcı firmaya ödeme şeklinde otorize olarak kullandırılır.
Kredi Teminatı : 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti, kasko sigortası ile taşıt rehni tesis edilecektir.
Limit  Vade  Faiz Oranı
200000TL 4 yıl
ÖZKAYNAK KATKISI : En az % 8 oranında özkaynak katkısı aranacaktır.

TESKOMB Hizmet Binasını Tanıyalım
ESGİMTAŞ
 

Vizyon Toplantı

TESKOMB Vizyon

 


KVKK Aydınlatma Metni (.docx)    KVKK Kapsaminda Basvuru Formu

T E S K O M B
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
ADRES : Cinnah caddesi no: 5  Kavaklıdere - Çankaya - ANKARA  PK : 06680
Telefon : 312 468 6081  /  468 5387 - 91          Faks : 312 468 6085
Mail adresi